Dzielenie ułamków dziesiętnych

Rozsypanka wyrazowa
Uporządkuj te części aby utworzyć zdanie. Gdy uznasz, że Twoja odpowiedź jest poprawna, kliknij klawisz "Sprawdź", aby ją sprawdzić. Jeśli nie jesteś pewny, kliknij klawisz "Wskazówka", aby poznać następną poprawną część.